Số người ủng hộ

XXXXngười Đột phá

Lần đầu tiênAn toàn cho du học!

Bước lên con người mới của bạn bằng cách du học tại CVX!

Hãy giữ nó xuống!
Du học loại !

 • LOẠI1

  Du học chính quy là gì??

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • LOẠI2

  Du học ngắn hạn là g?

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • LOẠI3

   kỳ nghỉ làm việclà gì?

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Với CVX Hy vọng của bạn Phù hợp với
Hỗ trợ du học!

 • 無料 まずは留学相談を申し込む!
 • 電話でのお問い合わせは 00-0000-0000 10:00~20:00(年中無休)
Du học tại CVX 

Các quốc gia có du học

 • Vancouver・Canada
 • Toronto・Canada
 • Brisbane・Châu Úc
 • Sydney・Châu Úc
 • Auckland・New Zealand
 • Los Angeles・Mỹ
 • London・nước Anh
 • Cairns・Châu Úc
 • Dublin・Dublin 
 • B San Diego・Mỹ
 • A New York・Mỹ 
 • Wimbledon・nước Anh
 • Cambridge・nước Anh
 • Perth・Châu Úc

Yên tâm khi du học tại CVX!
Đặc điểm của CVX Du học

 • Tính năng1

  Sắp xếp rắc rối
  CVX mặt bạn

 • Tính năng2

  Để biết thông tin
  làm quen với

 • Tính năng3

  Sau khi trở về Nhật Bản
  Hỗ trợ việc làm

Tính năng
1

CVX du học sẽ lo thu xếp rắc rối!

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Tính năng
2

Tôi sẽ cho bạn biết thông tin địa phương một cách chi tiết!

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Tính năng
3

Hãy yên tâm rằng có hỗ trợ việc làm sau khi trở lại Nhật Bản!

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Với CVX Hy vọng của bạn Phù hợp với
Hỗ trợ du học!

 • 無料 まずは留学相談を申し込む!
 • 電話でのお問い合わせは 00-0000-0000 10:00~20:00(年中無休)
Tôi rất vui vì tôi đã cố gắng!

Người lớn tuổi
Kinh nghiệm du học / làm việc trong kỳ nghỉ

 • Du học chính quy / Anh / 2 năm / Anh A

  Gặp gỡ nhiều ngườiTôi đã trở thành một con người mới!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • Du học chính quy / Anh / 2 năm / Anh A

  Gặp gỡ nhiều ngườiTôi đã trở thành một con người mới!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Menu hỗ trợ đáng tin cậy

Menu hỗ trợ

Ngay cả lần đầu tiên Cuộc sống tiện nghi!

 • \Hỗ trợ cuộc sống!/

  現地生活のサポート!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • \Tư vấn cuộc sống!/

  困った時の生活相談!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • \Xử lý sự cố!/

  現地生活のトラブル対応!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • \Trao đổi sinh viên quốc tế!/

  現地の留学生同士の交流サポート!

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Với CVX Hy vọng của bạn Phù hợp với
Hỗ trợ du học!

 • 無料 まずは留学相談を申し込む!
 • 電話でのお問い合わせは 00-0000-0000 10:00~20:00(年中無休)

Buổi thông tin
Nó đang diễn ra!

Du học lần đầu tiên「Bất cứ điều gì tư vấn」

Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.
Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.
Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Thông tin về các buổi họp giao ban và hội thảo

 • ○○Lịch trình buổi học thông tin miễn phí du học

  ○/○(thứ bảy) 10:30~ 13:00~ 14:30~

 • ○○Lịch trình buổi học thông tin miễn phí du học

  ○/○(thứ bảy) 10:30~ 13:00~ 14:30~

Từ khi nộp đơn đến sau khi trở về Nhật Bản
BƯƠC!

 • BƯƠC
  1

  đơn xin

  申し込み

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • BƯƠC2

  tư vấn

  カウンセリング

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • BƯƠC3

  留Xác định nơi du học

  留学先の決定

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • BƯƠC4

  Sự chuẩn bị

  準備

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • BƯƠC5

  Bắt đầu cuộc sống

  現地生活の開始

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • BƯƠC6

  Hỗ trợ trở lại

  帰国後のサポート

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Các câu hỏi thường gặp

 • Q1

  Chứa văn bản.

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • Q2

  Chứa văn bản.

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • Q3

  Chứa văn bản.

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

 • Q4

  Chứa văn bản.

  Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.Chứa văn bản.

Với CVX Hy vọng của bạn  Phù hợp với
Hỗ trợ du học!

 • 無料 まずは留学相談を申し込む!
 • 電話でのお問い合わせは 00-0000-0000 10:00~20:00(年中無休)